:: ครูนวพร ::

 • Today’s Photo

 • Calendar:

  พฤษภาคม 2018
  อา พฤ
  « พ.ย.    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Archieves:

 • จำนวนผู้เข้าชม

  • 470,426 hits

บทความการศึกษา

บทความการศึกษาที่น่าสนใจ

new37 แท็บเล็ต…กระดานชนวนยุคใหม่ กับปัญหาที่มองเห็น

new37

เข็มทิศการศึกษาสู่อาเซียน

สอนทักษะการอ่านหนังสือแนวใหม่

รูปแบบการสอนใหม่ : แนวทางการจัดการเรียนรู้ 9 แนวทาง

ครูเพื่อศิษย์” เริ่มที่ใจ ต่อด้วยการลงมือทำ

มองมุมต่างอย่างเข้าใจ

มุมมองการศึกษาพัฒนาชีวิตพอเพียง

กวดวิชา เลนส์ขยายปัญหาการศึกษาไทย

คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงกับกระบวนการจัดการศึกษา

การบริหารโรงเรียนเพี่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สามเหลี่ยมความรู้

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

พัฒนาคนให้คุ้มค่า พัฒนาที่วิธีคิด

การปฏิรูปการเรียนรู้กับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา

ประสบการณ์สำคัญเท่าการเรียน

การประเมินเพื่อพัฒนาครู

ห้ามไม่ได้ก็ต้องสอน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลง

การศึกษาคือปัญหาของสังคม

การจัดการความรู้คืออะไร ไม่ทำ-ไม่รู้

การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง

บทสัมภาษณ์ เรื่องนวัตกรรมทางการศึกษา

การเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างหรือทำลายการศึกษา

การจัดการความรู้คืออะไร (Knowledge Management – KM)

ใครทำให้คุณภาพเด็กไทยแย่ลง

เครื่องมือจัดการความรู้ : 4 คำถาม 7 ขั้นตอนกับ AAR

IT กับการพัฒนาการศึกษา

การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit)

ครูดีต้องมีอีคิว

จัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่าน

คุณภาพ และคุณค่าของการวิจัยปฏิบัติการในโรงเรียน

บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้

งานวิจัย : การเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน

เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก

ชี้การศึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ผลยั่งยืน จี้ผู้บริหารอปท.ยึดหลักประหยัด

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรคืออะไร

ตีเด็ก

การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์

ถ้าครู “หยุด” เรียนรู้ … ครูก็ต้อง “หยุด” สอน..!?!

SCORM

นวัตกรรมการศึกษา

การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน

บทบาทครูกับการวิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาไทย กับความรู้ ที่ไม่ก่อให้เกิด ปัญญา

บทวิเคราะห์การใช้ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงาน (KPI 50)

การสื่อสารที่ด้อยประสิทธิภาพ (Communication Breakdown)

ปฏิรูปการศึกษา .. ก้าวแรกบนทางไกล

เทคโนโลยีการศึกษาแบบพอเพียง (SET)

ปฏิรูปการศึกษา : หยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีในกระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษา

ปลด ล็อก …การเรียน

ลำดับขั้นในการวิจัย

ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน

ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษา

พัฒนาคุณภาพการศึกษา : ภารกิจของทุกคน

ปฏิรูปการศึกษา : มุมมองทางกระบวนทัศน์ และบริบทสังคมไทย

มุมมองผู้บริหารการศึกษากับทิศทางปี 52

การเรียนรู้สู่ชีวิตที่พอเพียง

ระบบเฝ้าระวังเด็กไทย เพื่อการรู้เท่าก้าวเด็กไทย

ภาพรวมของโซลูชันอีเลิร์นนิ่งและแนวคิดด้าน Constructionism

วิจัยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป บทพิสูจน์ ครูดีเป็นนักวิจัยได้

สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ Thinking for Understanding

วิชาชีพครูชั้นสูง

Weblog ไม่ได้เป็นแค่เพียงไดอารี่ออนไลน์

วุฒิสูงคุณภาพต่ำ

10 กลยุทธ์โรงเรียนผู้นำด้าน ICT (ฉบับผู้บริหาร)

หนังสือดีๆ หรือคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะกับเด็กไทย

10 ปี กับการปฏิรูปการศึกษาที่ล้มเหลว

ห้องเรียนของครูนักวิจัย

แนวคิดใหม่ทางการศึกษา (New Concept in Education)

อนุทินชีวิตครูหลังยุคปฏิรูปการศึกษา

โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 โรงเรียนสมบูรณ์แบบ

เทคนิค และรูปแบบการเรียนการสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีผลต่อแนวทางการออกแบบ การเรียนการสอน

จะสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้อย่างไร

ความรู้ ปัญญา และการเรียนรู้

ถามเด็กหรือยัง? เก็บเขาเรียนที่บ้าน

การเรียนรู้กับการเรียนการสอน

บทบาทของครูประจำชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา

สร้างสังคมใหม่ในห้องเรียน

บ้านเรียน คืออะไร

แนะพ่อแม่ – ครู ช่วยลูกลดเครียด

มินิฟาร์ม การจัดการความรู้แบบมินิเอ็มบีเอ

การออกแบบเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ

ยิ่งสูง..ยิ่งต้องสอน

สู่การเรียนรู้ใหม่ ‘อี-เลิร์นนิ่ง’

รับมือเด็กช่างคุยในชั้นเรียน

อัจฉริยะตาราง 9 ช่อง

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก : บริหารโรงเรียนท่ามกลางความขาดแคลน

Microsoft MultiPoint Mouse สื่อเรียนรูปแบบใหม่ “สนุก-ไม่เบื่อ”

โฮมรูมสำคัญไฉน

การนำ Backward Design มาใช้ในการประเมินผลการเรียน

เทคโนโลยีการเรียนรู้ของไทยในปี 2553

การประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment FOR Learning)

รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านการบูรณาการ (Integration)

ใช้เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับวัย

รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain)

ครูจะสร้างแรงจูงใจและความสำเร็จ ให้เกิดขึ้นแก่เด็กได้อย่างไร

รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ (Process – skills)

รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-motor)

หลักสูตรฯ สร้างพลเมืองโลกในอนาคต

รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain)

หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอน

ห้องสมุดฉบับกระเป๋า ความรู้อ่านได้ทุกที่-ทุกเวลา

ศิลปะการสอนที่มีชีวิต

เทคนิคทำให้เด็กตั้งใจเรียน

สถานการณ์บ้านเรียนขึ้นปี 50

เรียนรู้การสร้างเครือข่ายพัฒนาทั้งโรงเรียนจากการวิจัยปฏิบัติการ ตอน 1

สถาบันการศึกษาสัตยาไส โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

เรียนรู้การสร้างเครือข่ายพัฒนาทั้งโรงเรียนจากการวิจัยปฏิบัติการ ตอน 2

สอนเด็กให้รู้จัก “ให้”

หมากรุกคน เกมกลเรียนรู้

สื่อและเทคโนโลยี การศึกษา กับการพัฒนาการศึกษาไทย

หลักสูตรพลศึกษาฉบับแดนมังกร

Advertisements
 
%d bloggers like this: