:: ครูนวพร ::

 • Today’s Photo

 • Calendar:

  สิงหาคม 2008
  อา พฤ
  « ก.ค.   ก.ย. »
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Archieves:

 • จำนวนผู้เข้าชม

  • 468,674 hits

กษัตริย์นักกีฬา

Posted by Kru nawaporn บน สิงหาคม 11, 2008

กษัตริย์นักกีฬา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้า ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงเป็นหลักสำคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งมวล ทรงเป็นพระมหา-กษัตริย์ประเสริฐสุด นอกเหนือจากที่ทรงเป็นนักบริหาร นักวิชาการ และนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ล้วนเหมาะสมกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ทั้งมวลทุกประการแล้ว

ในด้านการกีฬา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยและทรงเล็งเห็นว่ากีฬาเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ โดยได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติว่า

ในหลักการการกีฬาเป็นสิ่งที่มีจุดประสงค์พื้นฐานเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และเพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ดีขึ้นมาเวลานี้การกีฬาก็นับว่ามีความสำคัญในทางอื่นด้วย คือในทางสังคมทำให้คนในประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพของร่างกายและของจิตใจ ทำให้สามารถที่จะอยู่เป็นสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญของบ้านเมือง และโดยเฉพาะในการกีฬาระหว่างประเทศก็ได้เพิ่มความสำคัญกับมนุษย์อื่น ซึ่งอยู่ในประเทศอื่นฉะนั้นกีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง ถ้าปฏิบัติกีฬาอย่างถูกต้องหมายถึงว่าอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถก็จะได้นำชื่อเสียงแก่ตนและแก่ประเทศชาติ ถ้าปฏิบัติกีฬาด้วยความเรียบร้อย ด้วยความสุขภาพก็ทำให้มีชื่อเสียงเหมือนกัน และจะส่งเสริมความสามัคคีในประเทศชาติ (พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2531)” 

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ผ่านมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงสนพระทัยและโปรดทรงกีฬาตั้งแต่พระเยาว์ กีฬาที่ทรงโปรดนั้นเป็นกีฬาที่มิใช่ใช้พละกำลังอย่างเดียว แต่จะเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยเทคนิคไหวพริบ ความละเอียดอ่อนมาประยุกต์กับความรู้ ความสามารถรอบตัวเข้าช่วย และทรงสนพระทัยหลายประเภทขณะที่ทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศทรงโปรดสกีน้ำ ทรงเรือใบ เรือกรรเชียง ทรงพระแสงปืน ทรงแบดมินตัน การแข่งขันรถเล็ก กอล์ฟเล็ก รวมทั้งการออกกำลังพระวรกายด้วยการวิ่งเหยาะหรือจ๊อกกิ้ง การเดินเร็ว การทรงจักรยาน การทรงกีฬาทุกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ “วิทยาศาสตร์การกีฬา” ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยเป็นที่แพร่หลาย

ในปี 2509 ประเทศไทยโดยองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประเทศแรกในเอเชีย เพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนามาตรฐานการกีฬาของประชาชน และหลังการก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาองค์การส่งเสริมกีฬาได้ 1 ปี ศาสตราจารย์ อวย เกตุสิงห์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทยได้นำศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮาราลด์ เม็ลเลโรวิทซ์  ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเสรีนครเบอร์ลิน เข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสนพระทัยในวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับสั่งถามและทรงให้ความเห็น ทรงแนะนำแก่บุคคลทั้งสองที่เข้าเฝ้ามากมายเป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง

ผลจากการเข้าเฝ้าครั้งนั้น กิจการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของ กกท. ในนามของประเทศไทยได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากศาสตร์จารย์นายแพทย์ ฮาราลด์ เมลเลโรวิทซ์ ทำให้กิจการวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยนำหน้าประเทศในเอเซียอาคเนย์ ผลจากการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่กับศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮาราลด์ เมลเลโรวิทซ์ ต่อกิจการวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยเป็นที่ทราบใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทมาโดยตลอด และเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงยิ่งสำหรับชาวต่างประเทศ ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย ให้แก่ศาสตร์จารย์นายแพทย์ ฮาราลดี เมลเลโรวิทซ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2522

เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ที่จะให้วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยเป็นที่แพร่หลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ได้บุกเบิกวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยเป็นที่แพร่หลาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท ได้บุกเบิกวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาแต่ต้นต้นจนถึงปัจจุบัน สาขาวิชานี้ได้แพร่หลายไปในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น กกท. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มีส่วนสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าไปเป็นสาขาวิชาการของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นด้วย การให้คำแนะนำการกำหนดหลักสูตร การจัดผู้เชี่ยวชาญไปเป็นอาจารย์พิเศษ การให้ยืมอุปกรณ์เพื่อการศึกษาวิจัย การควบคุมและอำนวยความสะดวกในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ตลอดจนการจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการด้วย

นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงสนพระทัยกีฬาแข่งขันแล้ว ยังสนพระทัยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และได้ทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างถูกหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกขั้นตอน อาทิ มีการจดบันทึกพระชีพจร ความดันพระโลหิตทั้งก่อน และหลังทรงออกกำลังพระวรกายอย่างสม่ำเสมอ และทรงศึกษาตลอดเวลาว่าควรจะเริ่มต้นออกกำลังพระวรกายแล้วอย่างไรโดยทรงเช่นนี้เป็นกิจวัตร เป็นแบบฉบับของนักกีฬาที่ดี ถึงแม้ในวโรกาสเสด็จแปรพระราชฐานไปในที่ต่าง ๆ ในเวลากลางวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะอุทิศเวลาเพื่อราษฎรของพระองค์กว่าจะเสร็จสิ้นพระราชการกิจแม้จะเป็นเวลามืดค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงออกกำลังพระวรกายด้วยการพระราชดำเนินเร็วเป็นระยะทางนับเป็น 100 เมตร เพื่อให้พระวรกายของพระองค์แข็งแรงพร้อมที่จะเสด็จไปในที่ต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ได้เสมอความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งในคุณสมบัติของการกีฬา และการออกกำลังกายได้เป็นที่ประจักษ์ในหลายสถานอยู่เสมอที่ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งได้คือ พระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร หลังการออกกำลังพระวรกายประจำวันเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย หลังจากทรงพระประชวรในปี พ.ศ. 2525 ความว่า การออกกำลังกายนั้น ถ้าทำน้อยไปร่างกายและจิตใจก็จะเฉา ถ้าทำมากเกินไปร่างกายและจิตใจก็ช้ำ” ซึ่งตรงกับหลักการอันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยแท้

ในด้านพระราชกรณียกิจทางการกีฬาของชาติเป็นที่กระจ่างชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสละเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการกีฬา ทรงศึกษาและทรงทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เองเพื่อให้พสกนิกรได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยกับสมาคมกีฬาสมัครเล่น รวม 11 สมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. สมาคมกีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10. สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

และล่าสุดเมื่อปี 2539 ที่ผ่านมา ทรงรับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมที่ 11 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน-เกมส์ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 8 กีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ครั้งที่ 8 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการแข่งขันทุกครั้งได้ทรงพระราชทานไฟพระฤกษ์ให้กับการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาแหลมทอง กีฬาซีเกมส์ ดังกล่าวรวมทั้งยังได้พระราชทานไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนชาติด้วย 

นอกเหนือจากเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาแหลมทอง กีฬาซีเกมส์ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาครั้งสำคัญๆ อยู่เนื่องนิจ ทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกสาขา โปรดเกล้าให้นักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันต่างประเทศได้เข้าเฝ้าขอพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นศิริมงคล ทรงพระราชทานข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับใส่เกล้านำไปปฏิบัติอยู่เสมอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในกีฬาเกือบทุกชนิด เริ่มตั้งแต่เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงสกีน้ำแข็งได้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาทางน้ำ ทรงสนพระทัยหลายประเภท เช่น ทรงสกีน้ำ ทรงกรรเชียงเรือ ทรงเรือใบ นอกจากนี้ได้ทรงแบดมินตัน ทรงพระแสงปืน ทรงแข่งรถเล็ก ทรงแข่งกอล์ฟเล็ก

เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันนั้น ในยุคต้น ๆ สมัยที่กีฬาแบดมินตันของประเทศไทยยังไม่ได้เข้าอันดับโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งกับผู้อยู่ใกล้เบื้องพระยุคลบาทเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันด้วยความสนพระทัยเสมอว่า ทรงรับสั่งเรื่องนี้หลายครั้งก่อนที่คนไทยหลาย ๆ คนจะมองเห็นความสำคัญของกีฬาแบดมินตันในสมัยนั้นจนกระทั่งได้ทรงแบดมินตันด้วยพระองค์เอง และทรงสามารถวิเคราะห์ถึงวิธีการเล่นและรับสั่งวิจารณ์ถึงวิธีการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกในสมัยนั้นได้ทุกคน ทรงเข้าถึงวิธีการเล่นของแต่ละคนได้อย่างดียิ่ง เช่นนักแบดมินตันของไทยแต่ละคนที่จะต้องไปพบกับนักแบดฯ ระดับโลกในการแข่งขันต่าง ๆ นั้น พระองค์จะทรงรับสั่งด้วยความเป็นห่วงอย่างเช่น เจริญ วรรธนะสิน จะพบกับ เออร์เลนคอป จะทรงรับสั่งด้วยความเป็นห่วงว่า เออร์เลนคอปเป็นนักแบดมินตันที่มี่ลูกตบที่หนัก เราจะทานไหวไหม และทรงแนะนำว่าจะแก้ด้วยวิธีใด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และสิ่งที่ทำให้วงการแบดมินตันไทยมีความตื่นตัวมากคือ ความเอาพระทัยใส่ของพระองค์ท่านรวมทั้งทรงติดตามข่าวผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยอยู่เสมอ ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันนี้ทำให้นักกีฬาไทยต้องฟิตตัวเองเป็นพิเศษเพื่อมิให้พระองค์ต้องผิดหวังในการทรงแบดมินตัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงในสนามแบดมินตันในวังสวนจิตรลดา และโปรดเกล้าฯ ให้นักแบดมินตันหลายคน ซึ่งรวมทั้ง ว่อง เป็ง สุน นักแบดมินตันแชมเปี้ยนโลกชาวสิงคโปร์ในสมัยนั้นเข้าร่วมถวายทรงด้วย พระบาทสดเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดทรงแบดมินตันประเภทคู่และประเภทสามคน และทรงด้วยพระปรีชาสามารถ และมีน้ำพระทัยเป็นนักกีฬากล่าวคือเมื่อเวลาทรงลูกเสีย หรือผู้ถวายทรงตีลูกเสีย พระองค์ไม่แสดงความไม่พอพระทัยแต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยความเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ

ในการทรงกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ไม่ทรงโปรดซื้ออุปกรณ์ที่แพง โดยเฉพาะกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่ทรงโปรดเป็นพิเศษ แต่เป็นกีฬาที่มีอุปกรณ์ที่แพง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดต่อเรือใบด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และทรงประดิษฐ์อย่างถูกต้องตามหลักการสากล โดยศึกษาแบบแปลนข้อบังคับของเรือแต่ละประเภทจากตำราต่าง ๆ ทั่วโลก จนรู้จริงอย่างถี่ถ้วน และทรงประดิษฐ์ด้วยความละเอียดอ่อนถี่ถ้วน ชนิดที่เรียกว่า วัดเป็นมิลลิเมตร

เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์เป็นลำแรก คือ เรือเอนเตอร์ไพรส์ ลำที่ 2 เป็นเรือเอนเตอร์ไพรส์ที่เล่นได้ 2 คน ทรงตั้งชื่อเรือลำนี้ว่า “ราชประแตน” ลำที่ 3 เป็นเรือ โอ.เค. ทรงตั้งชื่อว่าเมฆา” เรือ “เมฆา” นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดมาก เรือทุกลำที่ทรงต่อขึ้นพระองค์จะทรงทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักกีฬาอย่างเต็มพระองค์ ทรงเป็นทั้งนักกีฬาเพื่อสุขภาพ และนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน และทรงเป็นนักผลิตอุปกรณ์ทางการกีฬาที่ทรงพระปรีชาสามารถการที่ทรงกีฬาเพื่อการแข่งขันนั้นไม่ว่าจะเป็นพระแสงปืน แบดมินตัน และเรือใบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถที่จะทรงรวมแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศทั้ง 3 ชนิด โดยที่พระองค์ท่านทรงโปรดกีฬาเรือใบมากกว่ากีฬาชนิดอื่น โดยเหตุนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาเรือใบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นทั่วไป และด้วยพระปรีชาสามารถทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ฉลองพระองค์ชุดวอร์มและเบลเซอร์ และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา ทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น ๆ

ด้วยพระปรีชาสามารถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. และทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งเป็นวันพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัยสถานกีฬาแห่งชาติ ท่ามกลางความปลื้มปิติของพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลก

ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้กำหนดเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ และให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางประสานงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน วันกีฬาแห่งชาติ” ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถเพื่อให้พสกนิกรดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทต่อไป

ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบประเพณีจิตรลดากับราชนาวี ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างสม่ำเสมอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งอยู่เสมอว่า นักกีฬาที่ดีจะต้องมีความอดทน มีวินัย มีแผนการต่าง ๆ และต้องปรับปรุงตัวเองให้สม่ำเสมอ” ซึ่งพระราชดำรัสที่ทรงรับสั่งดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่นักกีฬาทุกคนได้ถือปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางการกีฬานี้ เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกว่า ทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง และทรงสนับสนุนกีฬาอย่างมาก จนเป็นที่ปรากฏชัดและในการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิคสากล ครั้งที่ 92 ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยมีนายฮวน อันโตนีโอ ซามาร้านซ์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคสากล เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม 87 ประเทศได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิคสากล คือ “อิสริยาภรณ์โอลิมปิคชั้นสูงสุด” (ทอง) แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพฯ นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญโอลิมปิคชั้นสูงสุด สมความที่นักกีฬาทุกคนจะได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอันจะมีผลให้เกิดโอกาสทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ

จากพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่การกีฬาของชาติเป็นอเนกประการ ประกอบกับพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในวโรกาสต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ 195 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2534 ซึ่งได้นำความปลื้มติมาสู่วงการกีฬาของชาติและพสกนิกรทั่วไปเป็นล้นพ้นอีกครั้งหนึ่ง

พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระกษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศไทย และทรงเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่นี้ เป็นสิ่งที่พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ภาคภูมิใจและน้อมรำลึกเสมอว่าพระองค์ท่านคือ มิ่งขวัญและดวงใจของวงการกีฬาไทย”

ข้อมูลจาก: http://seagames2007.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=180

โดย ครูนวพร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: